Regulamin najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych oraz ogłaszania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego na najem lokali mieszkalnych w SM „Bałtyk”