Zarząd

Prezes Zarządu: mgr inż. Sławomir Piechota

Z-ca Prezesa ds. Techniczono-Eksploatacyjnych: mgr inż. Mirosław Wesołowski

Członek Zarządu: mgr Małgorzata Pietrzak