Zarząd

Prezes Zarządu Spółdzielni

mgr Karolina Gastoł

Z-ca Prezesa Zarządu Spółdzielni
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Bogusław Grabowski

Członek Zarządu Spółdzielni

mgr Małgorzata Pietrzak