Zarząd

od 29 lipca 2022r.

Prezes Zarządu: mgr Karolina Gastoł

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Techniczono-Eksploatacyjnych: mgr inż. Bogusław Grabowski

Członek Zarządu: mgr Małgorzata Pietrzak

Członek Zarządu:  Małgorzata Zielińska

od 01 września 2021r.

Prezes Zarządu: mgr Karolina Gastoł

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Techniczono-Eksploatacyjnych: mgr inż. Mirosław Wesołowski

Członek Zarządu: mgr Małgorzata Pietrzak

Członek Zarządu:  Małgorzata Zielińska

od 14 czerwca 2021r.

Prezes Zarządu: mgr inż. Sławomir Piechota

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Techniczono-Eksploatacyjnych: mgr inż. Mirosław Wesołowski

Członek Zarządu: mgr Małgorzata Pietrzak

Członek Zarządu:  mgr Karolina Gastoł

Członek Zarządu:  Małgorzata Zielińska

do 13 czerwca 2021r.

Prezes Zarządu: mgr inż. Sławomir Piechota

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Techniczono-Eksploatacyjnych: mgr inż. Mirosław Wesołowski

Członek Zarządu: mgr Małgorzata Pietrzak