Regulaminy

 1. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” – tekst ujednolicony uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/6/2016 z 24.03.2016 r. wraz z załącznikami:

     – Nr 1 – wykaz gruntów w użytkowaniu wieczystym mienie Spółdzielni,

– Nr 2 – wykaz gruntów – własność Spółdzielni – mienie Spółdzielni.

  1. Aneks nr 1 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 48/16/2016 z 25.08.2016 r.

  2. Aneks nr 2 do ujednoliconego regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 57/18/2016 z 29.09.2016 r.

  3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 55/18/2016 z 29.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w punkcie 2.11.8 ujednoliconego regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk”.

  4. Aneks nr 3 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/6/2016 z 24.04.2016 r.

  5. Aneks nr 4 ujednoliconego regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/6/2016 z 24.04.2016 r.

  6. Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/18/2019 z 24.10.2019 r. uzupełnienie Aneksu nr 4  do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/6/2016 z 24.04.2016 r.

  7. Aneks nr 5 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/6/2016 z 24.04.2016 r.

  8. Aneks nr 6 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej NR 59/24/2020 z 17.12.2000 r.

  9. Aneks nr 7 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej NR 3/6/2021 z 25.03.2001 r.