Regulaminy

  1. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” – tekst ujednolicony uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/6/2016 z 24.03.2016 r. wraz z załącznikami:

   •      – Nr 1 – wykaz gruntów w użytkowaniu wieczystym mienie Spółdzielni,

    – Nr 2 – wykaz gruntów – własność Spółdzielni – mienie Spółdzielni.

  2. Aneks nr 1 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 48/16/2016 z 25.08.2016 r.

  3. Aneks nr 2 do ujednoliconego regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 57/18/2016 z 29.09.2016 r.

  4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 55/18/2016 z 29.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w punkcie 2.11.8 ujednoliconego regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk”.

  5. Aneks nr 3 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/6/2016 z 24.04.2016 r.

  6. Aneks nr 4 ujednoliconego regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/6/2016 z 24.04.2016 r.

  7. Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/18/2019 z 24.10.2019 r. uzupełnienie Aneksu nr 4  do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/6/2016 z 24.04.2016 r.

  8. Aneks nr 5 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/6/2016 z 24.04.2016 r.

  9. Aneks nr 6 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej NR 59/24/2020 z 17.12.2000 r.

  10. Aneks nr 7 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej NR 3/6/2021 z 25.03.2001 r.

  11. aneksu nr 8 do ujednoliconego tekstu „regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 49/17/2022 z 22.09.2022 r.
  12. aneks nr 9 do ujednoliconego tekstu „regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 63/24/2022 z 15.12.2022 r.
  13. aneks nr 10 do ujednoliconego tekstu „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/10/2023 z 25.05.2023 r.

  14. aneks nr 11 do ujednoliconego tekstu „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM Bałtyk” uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/10/2023 z 25.05.2023r.

  15. Regulamin porządku domowego oraz współżycia społecznego mieszkańców SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/19/2010 z 30.09.2010 r.

  16. Aneks nr 1 do regulaminu porządku domowego oraz współżycia społecznego mieszkańców SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/6/2014 z 27.03.2014 r.

  17. Regulamin najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych oraz ogłaszania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego na najem lokali mieszkalnych w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/82016 z 28.04.2016 r.

  18. Regulamin przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, ustanawiania praw do lokali i zmiany mieszkań uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/8/2016 z 28.04.2016 r.

  19. Regulamin napraw lokali mieszkalnych i użytkowych SM „Bałtyk” w Gdyni uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 49/10/2011 z 26.05.2011 r.

  20. Aneks nr 1 do regulaminu napraw lokali mieszkalnych i użytkowych SM „Bałtyk” w Gdyni uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/6/2014 z 27.03.2014 r.

  21. Regulamin Komitetu Domowego (Samorządu Nieruchomości) uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 56/6/2012 z 29.03.2012 r.

  22. Regulamin Rady Osiedla SM „Bałtyk” w Gdyni uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 141/21/2011 z 24.11.2011 r.

  23. aneksu nr 1 do Regulaminu rady Osiedla S.M. „Bałtyk” uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 50/17/2022 z 22.09.2022 r.
  24. Aneks nr 2 do Regulaminu Rady Osiedla S.M. „Bałtyk” uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/8/2023 z 18.04.2023 r
  25. Regulamin Rady Nadzorczej i zasad wynagrodzenia za udział w posiedzeniach oraz świadczeń dla członków organów SM „Bałtyk” w Gdyni uchwalony uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków w 2014 r.

  26. Aneks nr 1 do regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagrodzenia za udział w posiedzeniach oraz świadczeń dla członków organów SM „Bałtyk” w Gdyni uchwalony uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków 2015 r.

  27. Regulamin Zarządu SM „Bałtyk” w Gdyni uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 62/20/2004 z 31.08.2004 r.

  28. Aneks nr 1 do regulaminu Zarządu SM „Bałtyk” w Gdyni uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 73/16/2005 z 23.08.2005 r.

  29. Aneks nr 2 do regulaminu Zarządu SM „Bałtyk” w Gdyni uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/4/2016 z 25.02.2016 r.

  30. Ramowe zasady postępowania obserwatora Rady Nadzorczej i Rady Osiedla w przetargach organizowanych w SM „Bałtyk” w Gdyni uchwalone uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/7/2006 z dnia 21.03.2006 r.

  31. Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń pomocniczych (piwnice, suszarnie, itp. pomieszczeń) dla celów działalności gospodarczej uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 101/28/2004 z 14.12.2004 r.

  32. Aneks nr 1 do regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń pomocniczych (piwnice, suszarnie, itp. pomieszczeń) dla celów działalności gospodarczej uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/4/2016 z 25.02.2016 r.

  33. Regulamin ogłaszania i przeprowadzania pisemnego przetargu nieograniczonego na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni, uchwalony Uchwała Rady Nadzorczej 21/6/2016 z 24.03.2016 r.
  34. Pobierz regulaminy