Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SM „BAŁTYK” w Gdyni
ukonstytuowanie 04.10.2022 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Członek Komisji GZS: Popławska Mariola Anita

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej i Członek Komisji Społeczno-Samorządowej: Polony-Koper Joanna Łucja

Sekretarz Rady Nadzorczej i Członek Komisji Społeczno-Samorządowej: Panowska Barbara Teresa

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej: Miecińska Barbara

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Śmigielska Maria

Przewodnicząca Komisji GZS i Inwestycji: Olech-Szpakiewicz Helena

Członek Rady Nadzorczej: Hanowski Mirosław

Członek Rady Nadzorczej: Kamińska Jolanta Maria

Członek Rady Nadzorczej: Klamrowski Piotr Paweł

Członek Rady Nadzorczej: Łukaszewska Helga Marianna

Członek Rady Nadzorczej: Oleszczuk Tadeusz Jan

Członek Rady Nadzorczej: Pijet Sławomir Henryk

Członek Rady Nadzorczej: Plaskaty Marian

Członek Rady Nadzorczej: Skolimowski Piotr

Członek Rady Nadzorczej: Woliński Jarosław Leon

Rada Nadzorcza informuje, że skargi, wnioski i zażalenia przyjmuje Przewodniczący Rady lub Jego Zastępca w pierwszy wtorek każdego miesiąca w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Zgoda 8 pokój 109 I piętro w godzinach 16.00-17.00. Zgłoszenia nalezy dokonać co najmniej 4 dni przed terminem w pokoju nr 104 lub telefonicznie pod numerem 58 620-15-01 wew.36

SKŁAD KOMISJI STATUTOWYCH RADY NADZORCZEJ:

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Śmigielska Maria
Z-ca przewodniczącej: Pijet Sławomir Henryk
Członek: Kamińska Jolanta Maria
Członek: Łukaszewska Helga Marianna
Członek: Skolimowski Piotr

KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA

Przewodnicząca: Miecińska Barbara
Z-ca przewodniczącej: Polony-Koper Joanna Łucja
Członek: Hanowski Mirosław Jacek
Członek: Panowska Barbara
Członek: Woliński Jarosław Leon

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI I INWESTYCJI

Przewodnicząca: Olech-Szpakiewicz Helena
Z-ca przewodniczącej: Klamrowski Piotr Paweł
Członek: Oleszczuk Tadeusz Jan
Członek: Plaskaty Marian
Członek: Popławska Mariola Anita