Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SM „BAŁTYK” w Gdyni
od dnia 06.06.2017r. – ukonstytuowanie 12.06.2017r.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Członek komisji Rewizyjnej: Zajączkiewicz Marek Lech

Zastepca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komisji GZS i Inwestycji: Popławska Mariola Anita

Sekretarz Rady Nadzorczej i Zastępca Przewodniczącej Komisji Społeczno-Samorządowej: Panowska Barbara Teresa

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej: Miecińska Barbara

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Czajka Elżbieta

Członek Rady Nadzorczej: Delegacz Beata Grażyna

Członek Rady Nadzorczej: Drążkowska Elżbieta Ewa

Członek Rady Nadzorczej: Gogulska Grażyna

Członek Rady Nadzorczej: Kalinowski Eugeniusz

Członek Rady Nadzorczej: Kamińska Jolanta Maria

Członek Rady Nadzorczej: Klamrowski Piotr Paweł

Członek Rady Nadzorczej: Lubański Roman Bogdan

Członek Rady Nadzorczej: Rejmus Helena

Członek Rady Nadzorczej: Richert Ryszard Jerzy

Członek Rady Nadzorczej: Śmigielska Maria

Zmiany sierpień 2018r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Członek komisji Rewizyjnej: Zajączkiewicz Marek Lech

Zastepca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komisji GZS i Inwestycji: Popławska Mariola Anita

Sekretarz Rady Nadzorczej i Zastępca Przewodniczącej Komisji Społeczno-Samorządowej: Panowska Barbara Teresa

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej: Miecińska Barbara

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Czajka Elżbieta

Członek Rady Nadzorczej: Delegacz Beata Grażyna

Członek Rady Nadzorczej: Drążkowska Elżbieta Ewa

Członek Rady Nadzorczej: Gogulska Grażyna

Członek Rady Nadzorczej: Kalinowski Eugeniusz

Członek Rady Nadzorczej: Kamińska Jolanta Maria

Członek Rady Nadzorczej: Klamrowski Piotr Paweł

Członek Rady Nadzorczej: Pyciński Zbigniew Piotr

Członek Rady Nadzorczej: Rejmus Helena

Członek Rady Nadzorczej: Richert Ryszard Jerzy

Członek Rady Nadzorczej: Śmigielska Maria

Zmiany marzec, kwiecień 2021r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Członek komisji Rewizyjnej: Zajączkiewicz Marek Lech

Zastepca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komisji GZS i Inwestycji: Popławska Mariola Anita

Sekretarz Rady Nadzorczej i Zastępca Przewodniczącej Komisji Społeczno-Samorządowej: Panowska Barbara Teresa

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej: Miecińska Barbara

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Śmigielska Maria

Członek Rady Nadzorczej: Delegacz Beata Grażyna

Członek Rady Nadzorczej: Drążkowska Elżbieta Ewa

Członek Rady Nadzorczej: Gogulska Grażyna

Członek Rady Nadzorczej: Kalinowski Eugeniusz

Członek Rady Nadzorczej: Kamińska Jolanta Maria

Członek Rady Nadzorczej: Klamrowski Piotr Paweł

Członek Rady Nadzorczej: Łukaszewska Helga Marianna

Członek Rady Nadzorczej: Pyciński Zbigniew Piotr

Członek Rady Nadzorczej: Richert Ryszard Jerzy

Członek Rady Nadzorczej: Woliński Jarosław Leon

Rada Nadzorcza informuje, że skargi, wnioski i zażalenia przyjmuje Przewodniczący Rady lub Jego Zastępca w pierwszy wtorek każdego miesiąca w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Zgoda 8 pokój 109 I piętro w godzinach 16.00-17.00
Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 4 dni przed terminem w pokoju nr 104 lub telefonicznie pod numere 58-620-15-01 wewn. 36.

 

SKŁAD KOMISJI STATUTOWYCH RADY NADZORCZEJ
od 12 czerwca 2017 r.

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Czajka Elżbieta
Z-ca przewodniczącej: Śmigielska Maria
Członek: Kamińska Jolanta Maria
Członek: Rejmus Helena
Członek: Zajączkiewicz Marek Lech

KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA

Przewodnicząca: Miecińska Barbara
Z-ca przewodniczącej: Panowska Barbara
Członek: Delegacz Beata Grażyna
Członek: Drążkowska Elżbieta Ewa
Członek: Lubański Roman Bogdan

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI I INWESTYCJI

Przewodnicząca: Popławska Mariola Anita
Z-ca przewodniczącej: Kalinowski Eugeniusz
Członek: Gogulska Grażyna
Członek: Klamrowski Piotr Paweł
Członek: Richert Ryszard Jerzy

Zmiany sierpień 2018r.

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Czajka Elżbieta
Z-ca przewodniczącej: Śmigielska Maria
Członek: Kamińska Jolanta Maria
Członek: Rejmus Helena
Członek: Zajączkiewicz Marek Lech

KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA

Przewodnicząca: Miecińska Barbara
Z-ca przewodniczącej: Panowska Barbara
Członek: Delegacz Beata Grażyna
Członek: Drążkowska Elżbieta Ewa
Członek: Pyciński Zbigniew Piotr

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI I INWESTYCJI

Przewodnicząca: Popławska Mariola Anita
Z-ca przewodniczącej: Kalinowski Eugeniusz
Członek: Gogulska Grażyna
Członek: Klamrowski Piotr Paweł
Członek: Richert Ryszard Jerzy

Zmiany marzec, kwiecień 2021r.

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Śmigielska Maria
Z-ca przewodniczącej: Kamińska Jolanta Maria
Członek: Łukaszewska Helga Marianna
Członek: Woliński Jarosław Leon
Członek: Zajączkiewicz Marek Lech

KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA

Przewodnicząca: Miecińska Barbara
Z-ca przewodniczącej: Panowska Barbara
Członek: Delegacz Beata Grażyna
Członek: Drążkowska Elżbieta Ewa
Członek: Pyciński Zbigniew Piotr

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI I INWESTYCJI

Przewodnicząca: Popławska Mariola Anita
Z-ca przewodniczącej: Kalinowski Eugeniusz
Członek: Gogulska Grażyna
Członek: Klamrowski Piotr Paweł
Członek: Richert Ryszard Jerzy

 

Rada Nadzorcza

12.06.2017r. Protokół nr 12/2017