O spółdzielni

Spółdzielnia została utworzona z inicjatywy pracowników Centrali Rybnej w Gdyni. W dniu 16 grudnia 1958 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”. Statut Spółdzielni podpisało wówczas 34 członków – założycieli, między innymi Bogdan Lewandowski, Urszula Bełdowska, Halina Pożarowszczyk, Franciszek Kozłowski, Genowefa Kulik, Lidia Faruga, Zenon Szajbler, Izabela Jerzak, Leon Gubała, Edward Jaśkowiak, Edward Szczepski, Stefania Muszyńska, Henryk Lewandowski oraz Mieczysław Matłosz. W dniu 26 lutego 1959 roku w Sądzie Powiatowym w Gdyni dokonano rejestracji Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” przy Centrali Rybnej w Gdyni.

W 1961 roku trzy spółdzielnie mieszkaniowe tj. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy PPDiUR „Arka”, „Portowiec”, i „Bałtyk” połączyły się tworząc Robotniczą Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Bałtyk” w Gdyni, przyjmując statut PSM „Bałtyk”. W 1996 roku Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni postanowiło dokonać zmiany nazwy na Spółdzielnię Mieszkaniową „Bałtyk”, która obowiązuje obecnie. Pierwszą zrealizowaną inwestycją przez PSM „Bałtyk” był budynek przy ulicy Starowiejskiej 29-35 posiadający 134 mieszkania i 6 lokali użytkowych.

Zasadniczy rozwój Spółdzielni nastąpił w latach 60-tych i 70-tych. W tym czasie zbudowano 56 budynków w Osiedlu Śródmieście, 39 budynków w Osiedlu Witomino Radiostacja. W drugiej połowie lat 70-tych i na początku lat 80-tych powstało najmłodsze Osiedle Witomino – Leśniczówka, gdzie zbudowano 33 budynki. Wraz z powstawaniem zasobów mieszkaniowych, Spółdzielnia wybudowała również lokale użytkowe, garaże, Osiedlowy Klub Kultury oraz infrastrukturę na nowych Osiedlach. Lata 90-te to ogólny spadek ilości zbudowanych mieszkań; w 1997 roku wybudowano jeden budynek na Osiedlu Witomino – Leśniczówka przy ul. Granicznej z 40 mieszkaniami. Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” posiada 127 budynków mieszkalnych w których znajduje się 7.745 mieszkań, o powierzchni użytkowej 335.611,47 m2. Obecnie Spółdzielnia liczy 8.079 członków, w tym 114 członków oczekujących na mieszkanie.

DOC070223-07022023112020