Aneks nr 1 do regulaminu napraw lokali mieszkalnych i użytkowych SM „Bałtyk”