Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/18/2019 z 24.10.2019 r. uzupełnienie Aneksu nr 4 do ujednoliconego regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/6/2016 z 24.04.2016 r.