Uchwała Rady Nadzorczej nr 55/18/2016 z 29.09.2016 r.