Regulamin przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, ustanawiania praw do lokali i zmiany mieszkań uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/8/2016 z 28.04.2016 r.