Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń pomocniczych