Regulamin napraw lokali mieszkalnych i użytkowych SM „Bałtyk”