Ramowe zasady postępowania obserwatora Rady Nadzorczej i Rady Osiedla w przetargach organizowanych w SM „Bałtyk”