Aneks nr 1 do regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagrodzenia