Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni