informacja uzupełniająca o wynikach przetargu na wykonanie robót remontowych w 2019r