Internetowa Obsługa Kontrahenta (IOK)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” informuje, iż został uruchomiony serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK).

IOK dostępna jest pod adresem https://iok.smbaltyk.pl

Warunkiem utworzenia i udostępnienia kontrahentowi konta w IOK jest:

  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu;
  • złożenie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zgoda 8 pokój nr 4 tub w Administracji Osiedla wniosku o założenie konta w IOK.

Korzystanie z IOK jest bezpłatne.

Użytkownik może korzystać z następujących funkcji IOK:

  • strona główna (kartoteka finansowa lokalu);

  • dane kontaktowe;

  • odczyty liczników;

  • ogłoszenia.

Internetowa Obsługa Kontrahenta (IOK) – instrukcja

  1. Pierwsze logowanie do serwisu, zmiana hasta

Podczas pierwszego logowania do serwisu IOK https://iok.smbaltyk.pl należy skorzystać z Identyfikatora użytkownika oraz Hasła otrzymanego wcześniej od pracownika Spółdzielni.

Przy pierwszym logowaniu do serwisu należy zmienić hasło utworzone przez administratora systemu na własne. Hasto powinno mieć długość 8 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry.

Nowo utworzone hasło należy zapamiętać.

  1. Sprawdzenie kartoteki finansowej w Internetowej Obsłudze Kontrahenta (IOK)

Aby sprawdzić własną kartotekę finansową należy na stronie głównej wejść (kliknąć) na adres lokalu.

  1. Dane kontaktowe

Powyższe dane służą Spółdzielni do ewentualnego kontaktu z Państwem.

W przypadku zmiany numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego bądź adresu e-mail, bardzo prosimy o zaktualizowanie powyższych danych w zakładce Dane kontaktowe poprzez kliknięcie w pole zmień dane.

  1. Odczyty liczników, zgłoszenie odczytu licznika

W celu zgłoszenia odczytów liczników należy kliknąć w napis: Zgłoś odczyt licznika.

Nowy odczyt dokonany przez IOK otrzymuje status: oczekujący na akceptację.

W momencie akceptacji zgłoszenia przez pracownika SM „Bałtyk” status operacji automatycznie zostanie zmieniony na zaakceptowany.

Do momentu akceptacji nowego stanu licznika przez SM „Bałtyk” możliwe jest edytowanie tub usunięcie zgłoszonego wcześniej odczytu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK).