Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”