Wyniki uzupełniające przetargu na wykonanie remontów w 2018r.