Regulamin porządku domowego oraz współżycia społecznego mieszkańców SM „Bałtyk”