Wykaz uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”, które odbyło się w trzech częściach w dniach 05.06.2018r., 07.06.2018r. i 12.06.2018r.