Regulaminy

Aneks nr. 2 do ujednoliconego tekstu „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk uchwalonego 29.09.2016 r. uchwała RN nr 57/18/2016.

Uchwała nt. 55/18/2016 z 29.09.2016 r. wprowadzająca zmiany w pkt 2.11.8. wyżej podanego regulaminu.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych oraz ogłaszania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego na najem lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni.

Regulamin przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni.

Aneks nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk”.

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” tekst ujednolicony.

Załącznik 1 i 2 do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i wspólnych nieruchomości w SM „Bałtyk” tekst ujednolicony.

Regulamin porządku domowego oraz współżycia społecznego mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni.

Regulamin napraw lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni.

Ramowe zasady postępowania obserwatora RN lub Rady Osiedla w przetargach organizowanych w SM „Bałtyk”.

Regulamin Komitetu Domowego.

Regulamin ogłaszania i prowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”.

Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń pomocniczych.

Aneks nr 1 do Regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych i pomieszczeń pomocniczych.

Regulamin przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-remontowych, robót i usług eksploatacyjnych, dokumentacji i orzeczeń technicznych oraz dokonywania zakupu środków czystości, materiałów biurowych i materiałów budowlanych w SM.

Regulamin Rady Osiedla.

Regulamin Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach oraz świadczeń dla członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni.

Aneks nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach oraz świadczeń dla członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni.

Regulamin Zarządu SM.

Aneks nr 2 do Regulaminu Zarządu SM.

Zasady użytkowania pomieszczeń zsypowych pozostałych po zamknięciu zsypów w budynkach.

Regulamin korzystania z garaży, ich budowy, finansowania i rozliczeń.