Regulaminy SM "Bałtyk" do pobrania w pliku pdf


Aneks nr. 2 do ujednoliconego tekstu "Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat uzywanie lokali mieszkalnych, uzytkowych i wspólnych nieruchomosci w SM "Bałtyk uchwalonego 29.09.2016 r. uchwała RN nr 57/18/2016
Uchwała nt 55/18/2016 z 29.09.2016 r. wprowadzajaca zmiany w pkt 2.11.8. wyzej podanego regulaminu
Regulamin najmu lokali mieszkalnych i pomieszczen tymczasowych oraz ogłaszania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego na najem lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni
Regulamin przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkan w Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni.
Aneks nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za uzywanie lokali mieszkalnych, uzytkowych i wspólnych nieruchomosci w SM "Bałtyk".
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za uzywanie lokali mieszkalnych, uzytkowych i wspólnych nieruchomosci w SM "Bałtyk" tekst ujednolicony.
Zalacznik 1 i 2 do regulamiu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i ustalania opłat za uzywanie lokali mieszkalnych, uzytkowych i wspólnych nieruchomosci w SM "Bałtyk" tekst ujednolicony.
2. Regulamin porzadku domowego oraz wspólzycia spolecznego mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni.
3. Regulamin napraw lokali mieszkalnych i uzytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni.
4. Ramowe zasady postepowania obserwatora RN lub Rady Osiedla w przetargach organizowanych w SM "Bałtyk".
5. Regulamin Komitetu Domowego.
6. Regulamin oglaszania i prowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na nabycie prawa odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk".
7. Regulamin oglaszania i przeprowadzania przetargu na wynajem lokali uzytkowych i pomieszczeń pomocniczych.
Aneks nr 1 do Regulaminu oglaszania i przeprowadzania przetargu na wynajem lokali uzytkowych i pomieszczeń pomocniczych.
8. Regulamin przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-remontowych, robót i uslug eksploatacyjnych, dokumentacji i orzeczeń technicznych oraz dokonywania zakupu srodków czystosci, materialów biurowych i materialów budowlanych w SM.
9. Regulamin Rady Osiedla.
10. Regulamin Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania za udzial w posiedzeniach oraz swiadczeń dla członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni.
Aneks nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania za udzial w posiedzeniach oraz swiadczeń dla członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni.
11. Regulamin Zarzadu SM.
Aneks nr 2 do Regulaminu Zarzadu SM.
12. Zasady uzytkowania pomieszczeń zsypowych pozostalych po zamknieciu zsypów w budynkach .
13. Regulamin korzystania z garazy, ich budowy, finansowania i rozliczeń .sciagnij Adobe Acrobat Reader


na skróty:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"
ul. Zgoda 8
81-361 Gdynia
NIP: 586-000-49-51

sm.Bałtyk.gdynia@smBałtyk.pl


Sekretariat
tel. 058 621 66 64
fax. 058 621 92 51


Godziny pracy Spółdzielni
poniedziałek   7.30-16.30
wtorek - piątek   7.30-15.00

e-mail