S K Ł A D RADY NADZORCZEJ S M "BAŁTYK" W GDYNI ukonstytuowanie 12.06.2014r.

Przewodniczący Rady NadzorczejZajączkiewicz Marek Lech
Z-ca Przewodniczącego Rady NadzorczejDrążkowska Elżbieta Ewa
Sekretarz i Przewodnicząca Komisji Społeczno-SamorządowejPolony-Koper Joanna Łucja
Przewodniczący Komisji GZS i InwestycjiKowalewski Józef
Przewodniczący Komisji RewizyjnejCzajka Elżbieta
Członek Rady Nadzorczej Arkuszewski Tadeusz Michał
Członek Rady Nadzorczej Delegacz Beata Grażyna
Członek Rady Nadzorczej Gogulska Grażyna
Członek Rady Nadzorczej Jaśkowiak Jerzy Marek
Członek Rady Nadzorczej Lubański Roman Bogdan
Członek Rady Nadzorczej Małecka Krystyna Małgorzata
Członek Rady Nadzorczej Pienschke Elżbieta
Członek Rady Nadzorczej Pyciński Zbigniew
Członek Rady Nadzorczej Rejmus Helena
Członek Rady Nadzorczej Leśko Edmund


SKŁAD KOMISJI STATUTOWYCH RADY NADZORCZEJ
od 12 czerwca 2014 r.


KOMISJA REWIZYJNA
1. Czajka ElżbietaPrzewodnicząca
2. Arkuszewski Tadeusz Michał Z-ca przewodniczącej
3. Drążkowska Elżbieta Ewa Członek
4. Rejmus Helena Członek
5. Zajączkiewicz Marek Lech Członek
KOMISJA SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWA
1. Polony-Koper JoannaPrzewodnicząca
2. Pienschke ElżbietaZ-ca przewodniczącej
3. Delegacz Beata GrażynaCzłonek
4. Lubański Roman BogdanCzłonek
5. Pyciński ZbigniewCzłonek
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI I INWESTYCJI
1. Kowalewski JózefPrzewodniczący
2. Gogulska Grażyna Członek
3. Jaśkowiak Jerzy MarekCzłonek
4. Leśko EdmundCzłonek
5. Małecka Krystyna MałgorzataCzłonekRada Nadzorcza informuje, że skargi, wnioski i zażalenia przyjmuje Przewodniczący Rady lub Jego zastępca w pierwszy wtorek każdego miesiąca w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Zgoda 8 pokój 109 I piętro w godz. 1600 - 1700. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 4 dni przed terminem w pokoju 104 lub telefonicznie pod nr tel. 620-15-01 wewn. 36.na skróty:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"
ul. Zgoda 8
81-361 Gdynia
NIP: 586-000-49-51

sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.pl


Sekretariat
tel. 058 621 66 64
fax. 058 621 92 51


Godziny pracy Spółdzielni
poniedziałek   7.30-16.30
wtorek - piątek   7.30-15.00

e-mail