INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH

w 2018 r.

Zarząd S.M. „Bałtyk” na posiedzeniu w dniu 21.03.2018 r. zatwierdził Uchwałą nr 815/8//2018 wyniki przetargu zawarte w protokole Komisji Przetargowej z dnia 14.03.2018 r., dotyczące wyboru firm na wykonanie robót remontowo – budowlanych w 2018 roku i w 2019 roku do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu i przyjmuje niżej wymienione firmy do wykonania poszczególnych rodzajów robót :

A/ Roboty elektryczne :

Firma Instalatorstwo Elektryczne Czesław Czecholiński Kościerzyna :

– Morska 49-55 Okoniewskiego 1 – wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy

– Skwer Kościuszki 13,13a,13b, Konwaliowa 6, Narcyzowa 5,8,10 PCK 1 – wymiana

lamp oświetleniowych na klatkach schodowych.

Firma Elektroinstalatorstwo Piotr Walkusz Wejherowo :

– Wielkokacka 18 – montaż systemu oddymiania.

Do realizacji pozostałych robót elektrycznych wybrano firmy :

 1. ELPO” Gdańsk

 2. Elektroinstalatorstwo Piotr Walkusz Wejherowo

 3. Instalatorstwo Elektryczne Czesław Czecholiński Kościerzyna.

B/ Roboty sanitarne :

Firma „LEWAL” Gdynia :

– Śląska 72 wymiana zaworów podpionowych c.o. + regulacja

Firma „INSTALATOR” Janowo :

– Partyzantów 23 wymiana zaworów podpionowych c.o. + regulacja

– Partyzantów 27 wymiana zaworów podpionowych c.o. + regulacja

– Starowiejska 33 pion m.1 wymiana pionów z.w. i c.w. i cyrkulacji

– Śląska 22-26a kl.22 pion m.1 i 2, kl.26 pion m.3 i 4 – wymiana pionów wod-kan, c.w. i

cyrkulacji

Firma „ANBUD” Kębłowo :

– Waszyngtona 16-20 – remont kanalizacji deszczowej wewnętrznej

– Nauczycielska 14 – remont przyłącza kanalizacji sanitarnej

Firma „ADREM” Gdynia :

– 3 Maja 12 pion m.3 wymiana pionów wod-kan, c.w. i cyrkulacji

.

Do realizacji pozostałych robót sanitarnych wybrano firmy :

 1. ANBUD” Kębłowo

 2. INSTALATOR” Janowo

 3. ADREM” Gdynia

 4. LEWAL” Gdynia

C/ Roboty murarsko-posadzkarskie i izolacyjne :

Firma „ANBUD” Kębłowo :

– Gen. Orlicz Dreszera 28 kl. IV – remont balkonów

– Śląska 22-26a remont balkonów

– Warszawska 24 – remont balkonów

– Konwaliowa 4 i 7 – remont balkonów

– Graniczna 4 – remont balkonów

– Nauczycielska 16 b/3 – docieplenie cokołu na szczycie budynku

– Konwaliowa 4/78 – docieplenie cokołu na szczycie budynku

– Wielkokacka 10 i 18 – remont balkonów

Firma „JARBUD” Gdańsk :

– PCK 3 – remont balkonów

– Wielkokacka 8, 12, 14, 16 – remont balkonów

Firma Usługi Ślusarskie Krystian Dampc Gowino :

– Św. Wojciecha 9-9a – remont balkonów

– Narcyzowa 10 – remont balkonów

– Partyzantów 21, 32, 34 – wykonanie ganków przydomowych

Firma „ALPIMOR” Sopot :

– II MPS 3 – remont balkonów

Do realizacji pozostałych robót murarsko – posadzkarskich i izolacyjnych wybrano firmy:

 1. ANBUD” Kębłowo

 2. Usługi Ślusarskie Krystian Dampc Małe Gowino

 3. ADREM” Gdynia

 4. ALPIMOR” Sopot

D/ Roboty elewacyjne i malarskie :

Firma „EURODACH” Gdańsk :

Narcyzowa 5 i 8 – malowanie klatek schodowych

– Konwaliowa 6 – malowanie klatek schodowych

Firma Usługi Budowlane Michał Troka Rumia :

– Narcyzowa 10 – malowanie klatek schodowych

Firma „ANBUD” Kębłowo :

– Narcyzowa 1 i 1a pawilony – malowanie elewacji z naprawą tynków i cokołu

Firma „MIECH-BUD” Gdańsk :

– Konwaliowa 9 i 18 mycie i konserwacja ścian środkiem glono i

grzybobójczym

Do realizacji pozostałych robót elewacyjnych i malarskich wybrano firmy :

 1. MIECH-BUD” Gdańsk

 2. ADREM” Gdynia

 3. Usługi Budowlane Michał Troka Rumia

E/ Roboty dociepleniowe i dekarskie :

Firm „RAFTER” Gdańsk :

– Partyzantów 28 i 32 – docieplenie dachu i nadbudówki

– PCK 2 – naprawa pokrycia krawędzi dachu

– Narcyzowa 1- pawilon – naprawa pokrycia dachu przy korycie

– II MPS 1 kl. F-J – remont kominów

Do realizacji pozostałych robót dociepleniowych i dekarskich wybrano firmy :

 1. ADREM” Gdynia
 2. EURODACH” Gdańsk

3. Usługi Budowlane Michał Troka Rumia

F/ Roboty drogowe i mała architektura :

Firma „ANBUD” Kębłowo :

– Nauczycielska 10 i 12 – przełożenie chodnika przy altanie śmietnikowej

– Konwaliowa 4-6 – naprawa chodnika z kostki

– Pogodna 6 – poszerzenie chodnika

– Nauczycielska 7 garaże 180-191 – remont dojazdu do altany i garaży

– Wielkokacka 10 – remont drogi p.poż.

– Pionierów 1 – remont chodnika do Chwarznieńskiej

– Narcyzowa 1 (od sklepu NOWAK do Magla) – remont chodnika i podestów

Do realizacji pozostałych robót drogowych przyjęto firmy :

 1. ANBUD” Kębłowo

 2. ADREM” Gdynia

G/ Roboty ślusarsko – stolarskie :

Firma „ASSA ABLOY Mercor Doors” Gdańsk :

– Konwaliowa 18 – wymiana drzwi wejściowych do kl. A i C

– Narcyzowa 14 – wymiana drzwi wejściowych

Do realizacji pozostałych ślusarsko-stolarskich wybrano firmy :

 1. Usługi Ślusarskie Krystian Dampc Małe Gowino