Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"
ul. Zgoda 8
81-361 Gdynia
NIP: 586-000-49-51
tel. 58 620 15 01
fax 58 621 92 51


E-Mail
sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.pl

Wpłaty z tytułu:
- opłat mieszkaniowych
- opłat za garaż
- opłat za pomieszczenie dodatkowe
należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych.


Godziny pracy Spółdzielni

Poniedziałek
Wtorek - Piątek
7.30 - 16.30
7.30 - 15.00

Kasa:

Kasa Spółdzielni czynna od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca:

Poniedziałek
Wtorek - Piątek
Przerwa

8.00 - 16.00
8.00 - 14.30
10.45 - 11.00
13.00 - 13.30
Od 11-go dnia każdego miesiąca wpłaty można dokonywać
bez prowizji, w punkcie kasowym mieszczącym się na
parterze budynku przy ul. Zgoda 8.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk" informuje, iż w
Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym, Dziale Finansowym
i Windykacji oraz we wszystkich Administracjach Osiedli
- środa jest dniem wolnym od przyjęć interesantów.

Numer rachunku Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"

BANK MILLENIUM S.A.
39 1160 2202 0000 0000 9103 9355


Od 01.05.2015 r. ulegają zmianie godziny przyjęć interesantów
w punkcie informacyjnym CZYNSZE, WINDYKACJA, MEDIA w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym.

Poniedziałek
Wtorek
środa
Czwartek
Piątek
8.00 - 16.00
8.00 - 15.00
nieczynne
8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

Informacje telefoniczne w sprawie:

- opłat mieszkaniowych, opłat za garaż i pomieszczenie dodatkowe

58 620 15 01 w. 62 w godzinach przyjęć interesantów,

- windykacji tj. zadłużenia z tytułu opłat mieszkaniowych,
opłat za garaż i za pomieszczenie dodatkowe

58 669 05 50 zasoby Śródmieście
58 669 05 66 zasoby Witomino Radiostacja
58 660 62 94 zasoby Witomino Leœniczówka

- Rozliczenia mediów
(woda, gaz, energia elektryczna i cieplna, opłata stała c.o i c.w.)

58 660 60 69
Sekretariat
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego
Starszy inspektor ds. eksploatacji
Lokale Użytkowe

58 621 66 64
58 621 78 17
58 621 95 45
58 620 91 44

TELEFONY KONTAKTOWE

Centrala 58 620 15 01

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych
Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych
Inspektor Nadzoru ds. dŸwigowych

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Kasa

Lokale użytkowe

Kierownik Działu Finansowego i Windykacjiwew. 46

wew. 44
wew. 45
wew. 64

wew. 40,41

wew. 33

wew. 54

wew. 32


TELEFONY KONTAKTOWE DO ADMINISTRACJI


Administracja Osiedla I
ul. Warszawska 23A
81-317 Gdynia
58 621 92 42
58 661 71 34

Administracja Osiedla II
ul. Narcyzowa 10A
81-653 Gdynia
58 624 15 42
58 624 37 53

Administracja Osiedla III
ul. II MPS 9
81-661 Gdynia
58 624 12 93
58 624 12 94

Klub Osiedlowy

ul. Narcyzowa 1
81-653 Gdynia
58 624 12 91
WAŻNE TELEFONY

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Straż Pożarna

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Ratunkowe


Pogotowie Ciepłownicze


Pogotowie Energetyczne


Pogotowie Gazowe


Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne


Pogotowie Lokatorskie
w godz. 16.00 - 7.00
(w weekendy, Œwięta i dni wolne - całą dobę)
112

998

997

986

999


993
58 627 38 91

991
58 620 45 50

992
58 620 44 79

994
58 668 72 80


587 630 630
503 800 240


POGOTOWIE DŻWIGOWE

OTIS


SchindlerThyssen Krupp Elevator


Lift Service

0 800 444 555
0 607 444 555

0 802 880 013
22 33 61 101
22 54 92 101

0 801 447 070
0 606 958 206

58 553 26 71
na skróty:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"
ul. Zgoda 8
81-361 Gdynia
NIP: 586-000-49-51

sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.pl


Sekretariat
tel. 058 621 66 64
fax. 058 621 92 51


Godziny pracy Spółdzielni
poniedziałek   7.30-16.30
wtorek - Piątek   7.30-15.00

e-mail