Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"
ul. Zgoda 8
81-361 Gdynia
NIP: 586-000-49-51
tel. 58 621 66 64
fax 58 621 92 51


E-Mail
sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.plGodziny pracy Spółdzielni

Poniedziałek
Wtorek - Piątek
8.00 - 16.30
8.00 - 15.00

Kasa:

Kasa Spółdzielni czynna od 1-go do 10-go dnia każdego miesiąca:

Poniedziałek
Wtorek - Piątek
Przerwa

8.00 - 16.00
8.00 - 14.30
10.45 - 11.00
13.00 - 13.30
Od 11-go dnia każdego miesiąca wpłaty można dokonywać
bez prowizji, w punkcie kasowym mieszczącym się na
parterze budynku przy ul. Zgoda 8.


TELEFONY BEZPOSREDNIE

Czynsze i windykacja opłat mieszkaniowych

Osiedle I Śródmieœcie
Osiedle II Radiostacja
Osiedle III Leśniczówka
Rozliczenia mediów

Sekretariat
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego
Starszy inspektor ds. eksploatacji
Lokale Użytkowe


(58) 669 05 50
(58) 669 05 66
(58) 660 62 94
(58) 660 60 69

(58) 621 66 64
(58) 621 78 17
(58) 621 95 45
(58) 620 91 44

TELEFONY KONTAKTOWE

Centrala (58) 620 15 01

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych
Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych
Inspektor Nadzoru ds. dŸwigowych

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Kasa

Lokale użytkowe

Kierownik Działu Finansowego i Windykacjiwew. 46

wew. 44
wew. 45
wew. 64

wew. 40,41

wew. 33

wew. 54

wew. 32


TELEFONY KONTAKTOWE DO ADMINISTRACJI


Administracja Osiedla I
ul. Warszawska 23A
81-317 Gdynia
(58) 621 92 42
(58) 661 71 34

Administracja Osiedla II
ul. Narcyzowa 10A
81-653 Gdynia
(58) 624 15 42
(58) 624 37 53

Administracja Osiedla III
ul. II MPS 9
81-661 Gdynia
(58) 624 12 93
(58) 624 12 94

Klub Osiedlowy

ul. Narcyzowa 1
81-653 Gdynia
(58) 624 12 91
WAŻNE TELEFONY

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Straż Pożarna

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Ratunkowe


Pogotowie Ciepłownicze


Pogotowie Energetyczne


Pogotowie Gazowe


Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne


Pogotowie Lokatorskie
w godz. 16.00 - 7.00
(w weekendy, Święta i dni wolne - całš dobę)
112

998

997

986

999


993
(58) 627 38 91

991
(58) 620 45 50

992
(58) 620 44 79

994
(58) 668 72 80


587 630 630
503 800 240


POGOTOWIE DWIGOWE

OTIS


SchindlerThyssen Krupp Elevator


Lift Service

0 800 444 555
0 607 444 555

0 802 880 013
(22) 33 61 101
(22) 54 92 101

0 801 447 070
0 606 958 206

(58) 553 26 71


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk" informuje, iż w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym, Dziale Finansowym i Windykacji oraz we wszystkich Administracjach Osiedli - środa jest dniem wolnym od przyjęć interesantów.

Numer rachunku Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"
Numer Rachunku SM "Bałtyk": (do opłat czynszowych)

NORDEA Bank Polska S.A.
36 1440 1026 0000 0000 0035 7887
PKO BP S.A.
39 1020 1853 0000 9602 0009 1017na skróty:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"
ul. Zgoda 8
81-361 Gdynia
NIP: 586-000-49-51

sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.pl


Sekretariat
tel. 58 621 66 64
fax. 58 621 92 51


Godziny pracy Spółdzielni
poniedziałek   8.00-16.30
wtorek - piątek   8.00-15.00

e-mail