Ogłoszenia - inne
Odczyt podzielników kosztów c.o. na grzejnikach- 1.


Odczyt podzielników kosztów c.o. na grzejnikach - 2.


Instrukcja IOK.


Informacja dotycząca zatrudnienia inspektora nadrozu ogolnobudowlanego.


Informacja dotycząca zatrudnienia sprzątacza/ki posesji.


Informacja dotycząca wodomierzy.


Nowe stawki za wywóz odpadów od 01.01.2016r.
Stany wodomierzy
Co segregujemy i w jaki sposób ?
Co segregujemy i w jaki sposób ?
Pismo Rady Nadzorczej w sprawie ciągu pieszo-jezdnego Konwaliowa-NarcyzowaGazowe przepływowe podgrzewacze wody

W zasobach Spółdzielni są jeszcze budynki, w których funkcjonują gazowe przepływowe podgrzewacze wody:

1. Grottgera 42/44
2. Pomorska 43
3. Górna 16/18


Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców podjęto działania zmierzające do całkowitej likwidacji powyższych urządzeń i zastąpienie ich funkcji poprzez wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej. Dotychczas zmiana taka została wprowadzona w budynku przy ul. Św. Wojciech 9, 9A, Śląska 56, Śląska 57, Warszawska 63/65, Podolska 14-16,Pomorska 3, Świętojańska 4-8.

JednoczeŚnie przypominamy, że zgodnie z aktualnymi "Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" pomieszczenia wyposażone w gazowe podgrzewacze wody winny być wyposażone w drzwi z otworami o powierzchni minimalnej 220 cm2. Ponadto obowiązkiem mieszkańców jest dbanie o właŚciwy stan techniczny podgrzewaczy. Zabrania się montowania wentylatorów mechanicznych na otworach wentylacyjnych.

Istotnym elementem bezpiecznego korzystania z podgrzewaczy w mieszkaniu jest prawidłowe funkcjonowanie wentylacji. Służy temu między innymi funkcja mikrowentylacji (rozszczelnienia) w stolarce okiennej.Legalizacja wodomierzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 77 z dnia 24.04.2004r. poz. 730) informujemy, iż właŚciciele wodomierzy zobowiązani są do okresowej ich legalizacji.

Okres wtórnej legalizacji wodomierzy wynosi:
  • 5 lat - na wodomierze zimnej wody
  • 5 lat - na wodomierze ciepłej wody
(z dniem 24.04.2004r. straciło moc Zarządzenie nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15.11.1999r. odnoŚnie: 4 letnich okresów legalizacji na c.w. i 5 letnich na z.w.)
Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, w razie:
  1. Uszkodzenia wodomierza,
  2. Uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo, którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
  3. Stwierdzenia, że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne dopuszczalne.

Istnieje możliwość legalizacji wodomierzy przez Spółdzielnię (na zasadzie wymiany na nowe). Koszt wymiany 1 wodomierza wynosi brutto 63,68 zł. - płatny po wykonaniu usługi. W przypadku zainteresowania powyższym należy złożyć stosowne podanie w sekretariacie Spółdzielni.

Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie zużycia wody w Spółdzielni dokonywane jest w okresach półrocznych, w związku z powyższym prosimy o dostarczanie odczytów stanów wodomierzy do Administracji Osiedla w terminach do 31 V i 30 XI.


Numer rachunku Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk"
Numer Rachunku SM "Bałtyk":
Bank Millenium S.A. 39 1160 2202 0000 0000 9103 9355na skróty:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"
ul. Zgoda 8
81-361 Gdynia
NIP: 586-000-49-51

sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.pl


Sekretariat
tel. 058 621 66 64
fax. 058 621 92 51


Godziny pracy Spółdzielni
poniedziałek   7.30-16.30
wtorek - piątek   7.30-15.00

e-mail